top of page

Algemene verkoopwaarden

In het kader van de verkoop op afstand, overeenkomstig de Handelspraktijken Wet van 6 April 2010, heeft de Koper het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de verkoop, zonder betaling van een boete (buiten de kost van de terugzending van het artikel) en zonder vermelding van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag van ontvangst van de levering.

 

Deze site wordt beheerd door IO's Interior gcv, waarvan de maatschappelijke zetel is gelegen te Notelarenstraat 42, 3090 Overijse, België.

BTW-nummer is: BE 0628.689.068

Email: ios.interior.be@gmail.com

GSM: +32.477.687.536

Postadres: Notelarenstraat 42, 3090 Overijse, België 

 

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst op www.iosinterior.com. IO's Interior behoudt het recht om de algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen op om het even welk moment.

Door zijn/haar bestelling te valideren op de website, erkent de Koper de huidige voorwaarden zonder voorbehoud, gelezen en aanvaard te hebben.

 

1. Bestelling

De Koper plaatst zijn bestelling op de website van IO's Interior volgens de procedure die hem wordt aangegeven. De IO's Interior automatische registratiesystemen worden beschouwd als bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling.

De bevestiging van de online bestelling vormt een elektronische handtekening tussen IO's Interior en de Koper, die elektronische handtekening heeft dezelfde rechtsgeldigheid als een handgeschreven handtekening.

De verkoop zal pas worden gesloten na de bevestiging van de bestelling door IO's Interior. IO's Interior behoudt zich het recht om een bestelling om welke reden dan ook niet te bevestigen, met name met betrekking tot de levering van producten, een probleem met de bestelling (bvb. bij een bestelling met abnormale hoeveelheden of bedragen) of een voorspelbaar probleem bij de uit te voeren levering. IO's Interior zal de Koper hierover informeren op alle mogelijke manieren.

 

2. Prijzen

De prijzen worden vermeld in euro's en zijn enkel geldig op de datum van de bestelling. De prijzen van de artikelen kunnen worden gewijzigd op elk moment door IO's Interior. Enkel de prijs die vermeld staat op de site van IO's Interior prevaleert tussen de partijen. De prijzen kunnen echter niet gewijzigd worden nadat de Koper zijn bestelling heeft geplaatst.

De aangekondigde prijs is exclusief verzendkosten. De prijzen houden rekening met de Belgische BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging van het wettelijke BTW-tarief zal automatisch worden weerspiegeld in de prijs van de producten op de site.

 

3. Betaling

De Koper kan zijn bestelling met overschrijving betalen of online betalen met VISA, MASTERCARD, MAESTRO. De Koper garandeert IO's Interior dat hij de vereiste vergunning heeft om de gekozen wijze van betaling te gebruiken. Het debet voor de aankopen op rekening van de klant wordt gedaan op het moment van de verwerking van de bestelling.
De online betaling staat de koper toe om de bestelling te betalen via een bankserver in een beveiligde omgeving. De bestelling gevalideerd door de koper zal pas definitief beschouwd worden wanneer het betalingsorganisme de betalingstransactie heeft gevalideerd.

IO's Interior heeft het recht om de verwerking en levering op te schorten indien de officieel erkende organisaties de toestemming van de bankkaart weigeren of in het geval van niet-betaling.

 

4. Levering 

Levering door BPOST (0 tot 30kg) in België: 

                                   

             0 - 10kg                    € 6,70

             10 - 30kg                  € 11,70

 

De levering door BPOST kan worden gekozen voor elke zending in België (naar een adres naar keuze) tot 30kg.

Maximaal formaat: de langstezijde is maximaal 1,50m (1*lengte + 2*breedte + 2*hoogte = maximaal 3,00m).

De leveringen gebeuren binnen 1-2 werkdagen.

In geval van afwezigheid bij een levering, wordt er een bericht nagelaten zodat u uw pakket in het dichtsbijzijnde postkantoor kan gaan ophalen.

U kunt ook bellen naar het telefoonnummer vermeld op het bericht om een tweede gratis levering aan te vragen bij u thuis.

De pakketten worden bewaard bij de Post gedurende 10 werkdagen. Indien het pakket binnen deze tijd niet werd opgehaald, zal het worden teruggestuurd naar IO's Interior.

 

Voor zendingen naar het buitenland of voor zendingen van omvangrijke pakketten die het maximaal formaat overschrijden of meer dan 30kg wegen, gelieve ons te contacteren op volgend email adres: ios.interior.be@gmail.com.

De artikelen worden geleverd aan het door de Koper gecommuniceerde leveringsadres.
Foutief doorgegeven of niet bestaande leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De Koper moet de toestand van de verpakking van de goederen bij levering controleren en eventuele schade aan de transporteur rapporteren, handgeschreven vermelden op de leveringsbon met handtekening, en een email sturen naar: ios.interior.be@gmail.com, met foto's van de schade en dit binnen de 2 dagen na de levering.

Transportkosten worden bevestigd bij checkout, vòòr de definitieve bevestiging van de bestelling.
Transportkosten zijn afhankelijk van de bestemming, gewicht en afmetingen. Deze kosten kunnen niet worden betwist door de Koper, aangezien hij op de hoogte werd gebracht van de kosten bij het betalen van zijn bestelling.
IO's Interior kan niet verantwoordelijk worden geacht bij overmacht, die de productie, beschikbaarheid, transport of levering van het product zou beïnvloeden.

In het geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
Alle bestellingen worden direct verwerkt na ontvangst of uiterlijk de volgende dag. Artikelen die in voorraad zijn worden geleverd in België door BPost, met een indicative levertijd binnen de 4 werkdagen. De mogelijke vertragingen geven geen recht op schadevergoeding.
Producten die niet in voorraad zijn en/of versheept buiten België, zijn onderworpen aan een langere levertijd zoals vermeld in de beschrijving van het artikel. In het kader van de internationale scheepvaart, belastingen en/of extra toeslagen kunnen ten laste van de Koper worden aangerekend bij het ophalen van het artikel.

 

5. Annulatie

In het kader van de verkoop op afstand, overeenkomstig de Handelsprakelijken Wet van 6 April 2010, heeft de Koper het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete (buiten de kost van de terugzending van het artikel) en zonder vermelding van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag van ontvangst van de levering.

De Koper dient IO's Interior hiervan te informeren per aangetekend shrijven met ontvangstbewijs, gericht aan IO's Interior, Katleendreef 11, 3090 Overijse, België of door contact op te nemen met IO's Interior via email ios.interior.be@gmail.com met vermelding van de reden voor het terugsturen.

In alle gevallen wordt het terugsturen uitgevoerd op risico van de Koper. De Koper moet ten alle tijden het bewijs van terugsturen kunnen voorleggen.
De artikelen die teruggestuurd worden moeten intact zijn, in een perfecte staat voor wederverkoop, en in de originele verpakking. Ze mogen niet gedragen of gebruikt zijn en geen enkel teken vertonen van verslechtering. De goederen moeten zich steeds in een staat van volmaakte reinheid zijn. Elk product dat beschadigd is, onvolledig, of waarvan de originele verpakking is verslechterd, zal noch terugbetaald, noch omgeruild worden.
Dit recht op teruggave wordt uitgeoefend zonder boete, met uitzondering van de transportkosten die nog steeds voor de Koper zijn.

De terugbetaling zal gebeuren ten laatste binnen de 30 dagen volgend op de annulatie van de aankoop.

8. Klachten

Elke klacht dient binnen de 48 uur na levering per email verstuurd te worden naar het volgend email adres: ios.interior.be@gmail.com en moet verwijzen naar het desbetreffende artikel en de reden van de klacht.

 

9. Verantwoordelijkheid

De Koper wordt geadviseerd dat de verantwoordelijkheid van IO's Interior beperkt wordt tot het bedrag van de bestelling, ongeacht de aard van de schade.

In geval van wanprestatie kan de verantwoordelijkheid van IO's Interior niet worden vastgelegd als de schending van het contract van de verkoop of gebrekkige uitvoering is toe te schrijven of aan de Koper, of onvoorspelbaar en onoverkomelijk een derde partij die geen verband houdt met de verkoop of om een geval van overmacht.

 

10. Intellectuele eigendom

Alle elementen die gepubliceerd worden op de site van IO's Interior zijn het eigendom van IO's Interior of haar partners en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

mentions légales NL
Annulatie
Levering
bottom of page